Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Waterloopkundig%255C+Laboratorium%22
(1 - 6 of 6)
document
Stive, M.J.F. (author)
lecture notes 1995
document
Deelen, C. (author)
Voor het ontwerp van een dijk is het van belang in hoeverre de spreiding in de onderdelen die samen de kruinhoogte bepalen doorwerkt op het eindresultaat. Hierbij kan worden gedacht aan de onnauwkeurigheden in de natuurrandvoorwaarden zoals waterstands-, wind en golfkondities, maar ook aan de invloed van een bepaalde golfvoorspellingsmethode of...
report 1986
document
Schukking, W.H.P. (author)
Samenvattend rapport van alle twee- en drie dimensionale ontgrondingsonderzoeken uit de periode 1960-1970 bij het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van Rijkswaterstaat. De informatie uit de onderzoeken M648 en M863 zijn in deze rapporten samengevat, evenals de resultaten uit M847. (3 delen).
report 1972
document
Verhoog, C. (author)
Modelonderzoek naar een zandvang in de Heythuyserbeek in het Leudal nabij Neerbeek
report 1963
document
Verslag van modelonderzoek en berekeningen t.b.v. de noodsluiting van de dijkdoorbraken bij het havenkanaal van Zierikzee
report 1953
document
Thijsse, J. (author)
Gebruik van de waarschijnlijkheidsschaal en de logaritmische schaal voor het bepalen van extreme waterstanden.
report 1940
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Waterloopkundig%255C+Laboratorium%22
(1 - 6 of 6)