Searched for: project%3A%22Golfoverslag%255C%2B%255C-%255C%2BTAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 4 of 4)
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium een voorbereidende bureaustudie uitgevoerd naar de invloed van wind op golfoverslag bij taluds en bij verticale constructies. De invloed van de wind op verschillende (voor golfoverslag relevante) deelprocessen is kwalitatief en -voor zover...
report 1992
document
Broekens, R.D. (author)
In kleinschalige modelproeven is regelmatige golfoverslag gemeten over een constructie met taluds met verschillende ruwheden. Met het computerprogramma IBREAK is de overslag berekend met verschillende waarden van de bodemwrijvingscoëfficiënt. Door vergelijking van de gemeten en de berekende overslag is IBREAK geijkt en geverifieerd.
report 1991
document
Perdijk, H.W.R. (author)
In opdracht van de Werkgroep 1: "Golfproblemen bij dijken" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), is door het Waterloopkundig Laboratorium in Delft een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar overslag bij dijken met een vlak en glad buitentalud, tengevolge van loodrecht op de dijk invallende onregelmatige golven. Ook zijn...
report 1987
Searched for: project%3A%22Golfoverslag%255C%2B%255C-%255C%2BTAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 4 of 4)