Searched for: project%3A%22Grevelingen%22
(1 - 4 of 4)
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Andreas, J.F.R. (author)
In een detailmodel is een vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de sluitgaten uitgevoerd, waarbij van een bepaalde keuze voor de lengte van de verdediging is uitgegaan, n.l. aan weerszijden 80 m gemeten uit de drempelas. De ontgronding is hierbij als criterium genomen. Het onderzoek is uitgevoerd voor eb, daar hierbij de grootste...
report 1964
document
Nijdam, A. (author)
1. Modelbeschrijving schaalmodel 2. Tracé van de dam 3. Onderzoek zuidelijk sluitgat 5. Noordelijk sluitgat
report 1960
Searched for: project%3A%22Grevelingen%22
(1 - 4 of 4)