Searched for: subject%3A%22Breda%22
(1 - 10 of 10)
document
Mooren, Bart (author)
Deze thesis onderzoekt de impact van het verlies van ornamenten op de gevels van de <br/>binnenstad van Tilburg in relatie tot de waardering van de stad. De definitie van het <br/>ornament blijft een centraal discussiepunt binnen de architectuur, aangezien het <br/>subjectief van aard is en de waardering ervan variabel is. Niettemin tracht deze...
student report 2024
document
Beckker, Annelieke (author)
The Haagse Beemden in Breda is a neighbourhood that is designed towards the concept of the ‘’inverse town planning’’. In this concept, the underlying landscape structures the layout of the neighbourhood, resulting in an urban area with the landscape at its core. In the case of the Haagse Beemden this means that the neighbourhood was built around...
master thesis 2023
document
Geul, M.L. (author)
Bij mijn afstuderen binnen Explore Lab heb ik onderzoek gedaan naar de herbestemming van gevangenissen en specifiek de Koepelgevangenis van Breda. Dit heb ik uitgewerkt in een ontwerp waarbij het voormalige gevangenisterrein wordt getransformeerd tot omsloten tuin en rustplek in de stad. In het cellengebouw wordt plek gemaakt voor studieruimten,...
master thesis 2014
document
Hendriks, V. (author)
Dit afstudeerproject omvat een binnenstedelijke transformatie opgave waarbij een verouderd industriegebied gerevitaliseerd wordt tot een verlenging van het stadscentrum van Breda. Het plangebied is een onderdeel van de Spoorzone Breda nabij het historisch stadscentrum. De komst van het HogeSnelheidsLijn (HSL) shuttle station heeft als impuls...
master thesis 2011
document
Dekker, D. (author)
The master’s thesis explores reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda. A literaturestudy is done about location dynamics, location factors and location characteristics. The characteristics of the city Breda are obtained. Open interviews are held with 6 Benelux Headquarters. The location factors of Benelux Headquarters and...
master thesis 2011
document
Quist, W.J. (author)
Dit proefschrift gaat over de keuze van natuursteensoorten ter vervanging van witte Belgische zandige kalksteen bij de restauratie van Nederlandse monumenten in de periode die loopt van het einde van de negentiende tot het einde van de twintigste eeuw. De studie is gericht op het identificeren van de keuzeargumenten en de gevolgen hiervan....
doctoral thesis 2011
document
Valkenaars, M. (author)
master thesis 2008
document
Klaassen, I.T. (author), Witberg, M.J.J. (author)
Achtergrondinformatie bij de derde ideeënprijsvraag van de Eo Wijersstichting: "Verschuivende ruimtelijke kaders, de geschiedenis van het stadsgewestconcept", door Dr. W. Zonneveld "Het stadsgewest Breda", door Drs. Th.A.M. Reijs "Ontwerpen aan Brabant", door Ir. J.A.G.M. Broess
book 1993
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Van Blerok, H. (author), Roggema, R. (author)
Achtergrondinformatie bij de derde ideeënprijsvraag van de Eo Wijersstichting: "Verschuivende ruimtelijke kaders, de geschiedenis van het stadsgewestconcept", door Dr. W. Zonneveld "Het stadsgewest Breda", door Drs. Th.A.M. Reijs "Ontwerpen aan Brabant", door Ir. J.A.G.M. Broess
book 1991
Searched for: subject%3A%22Breda%22
(1 - 10 of 10)