Searched for: subject%3A%22Brouwershavense%255C%2BGat%22
(1 - 14 of 14)
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1980
document
Eysink, W.D. (author)
report 1974
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1973
document
Loschacoff, M.J. (author), van Maldegem, P.J. (author), Woestenenk, A.J. (author), Schaap, H.Y. (author), Ferdinandusse, H. (author), v.d. Salm, H. (author), Boone, P. (author), van Rossen, C.J. (author), Bijl, H.J.S. (author), Nieuwendijk, G.L. (author), van der Meer, F.G. (author), de Wolf, G. (author), Cysouw, J. (author), Boot, G. (author)
Overdrukken van een serie artikelen over de afsluiting van het Brouwershavensche Gat in OTAR. Behandeld worden: Het trac├ę, profiel en werkplan; damvak Middelplaan, Kabbelaarsbank en Springersdiep; Bodembescherming van zinkstukken; asfaltbodembescherming; natuurmetingen; het verlengen van het damvak Kabbelaarsvak en de drempelopbouw; bouwdok...
report 1973
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1972
document
Schukking, W.H.P. (author)
report 1971
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het verslag M 675-deel IV is het onderzoek beschreven naar de ontgrondingen benedenstrooms van het einde van de bodemverdediging, die tijdens de afsluiting van het Brouwershavense Gat in het zuidelijke sluitgat tengevolge van de ebstroom kunnen worden verwacht. Nadat dit onderzoek was afgesloten, deed zich de behoefte voelen ook de...
report 1970
document
Schukking, W.H.P. (author)
In het detailmodel van het zuidelijke sluitgat van het Brouwershavense Gat (M 675) is reeds enige jaren geleden een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een caissonsluiting en een geleidelijke sluiting van genoemd sluitgat, waarbij de konsekwenties ten aanzien van de bodemaantasting in de omgeving van het sluitgat een...
report 1970
document
Haverhoek, F.J. (author)
report 1969
document
Andriessen, T.M. (author)
report 1968
document
Van der Weide, J. (author)
Op grond van een ori├źnterend ontgrondingsonderzoek in het overzichtsmodel werd besloten hiervoor het Zuidelijke sluitgat te kiezen, aangezien hier de ontgronding het grootst was. Deze ontgronding vormt een gevaar voor de stabiliteit van de Schouwense oever. Daar de snelheden tijdens vloed hoger zijn dan tijdens eb werd besloten het onderzoek in...
report 1965
document
Bakker, A.C. (author)
Analyse van de gegevens van de golfpalen OSII, OSIII, OSIV en BGI over de periode 1957-1962. Relatie tussen Hs, windrichting, windsnelheid, windduur, strijklengte, stroomsnelheid en waterdiepte.
report 1962
document
Samenvattend rapport naar de onderzoekingen om te komen tot een gedetailleerde keuze van het beste tracee van de Brouwersdam.
report 1961
Searched for: subject%3A%22Brouwershavense%255C%2BGat%22
(1 - 14 of 14)