Searched for: subject%3A%22Kwelderwerken%22
(1 - 5 of 5)
document
Dijkema, K.S. (author), Van Duin, W.E. (author), Dijkman, E.M. (author), Nicolai, A. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Jongsma, J.J. (author)
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger...
report 2013
document
Dijkema, K. (author), Nicolai, A. (author), de Vlas, J. (author), Smit, C. (author), Jongerius, H. (author), Nauta, H. (author)
Overzicht van het onderzoek naar de noodzaak en effectiviteit van kwelderwerken tot handhaving van de kustlijn van de Waddenzee na het besluit om deze niet meer te gebruiken voor landaanwinning. Zowel de morfologische als ecologische aspecten komen aan de orde. Technische informatie over opslibbing, rijzendammen en greppels.
report 2001
document
Kamps, L.F. (author)
Description of the process of silting up intertidal areas and marshland, description of sediments, origin of sediment. The interaction between sediment and vegetation, the quantity of mud in water. Descriptions of methods to enhance the silting up using gripping-up and the use of ditches and trenches to improve this. The Schleswick-Holstein...
report 1962
document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen is het gewenst de gebeurtenissen die daartoe aanleiding hebben gegeven naar voren te brengen. Opmerking:...
report 1944
document
van Veen, J. (author)
Kostenvergelijking van verschillende methoden van landaanwinning middels kwelderwerken in Groningen.
report 1935
Searched for: subject%3A%22Kwelderwerken%22
(1 - 5 of 5)