Searched for: subject%3A%22Rijn%22
(1 - 20 of 124)

Pages

document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Wendt, Emiel (author)
The static stability of stones on mild slopes under wave attack is investigated in this research. The first part of the research is focused on reproducing the physical scale model tests regarding profile change of Kramer (2016) numerically with the model XBeach-G. The erosion profiles modelled with the bed-load transport formulas of Nielsen ...
master thesis 2017
document
Kramer, R. (author)
Momentarily the determination of the static stability of rock on mild slopes can be split in roughly two paths, the empirical and the physical approach. However, both the approaches have their limitations from which one could conclude that neither approach is currently an accurate description of the stability of rock on mild slopes under wave...
master thesis 2016
document
Postma, M.G. (author)
This study describes the stability of rock on a mild slope (e.g. milder than 1:6) under wave loading. This is done because an increasing number of situations occur where mild foreshores are protected from the wave and currents. The empirical stability formula, designed by VAN DER MEER [1988], is not valid for these kind of slopes. Nonetheless,...
master thesis 2016
document
Maat, B. (author)
Redesign of the former Willem van Rijn building into a knowledge center for wood in Amsterdam-West
master thesis 2013
document
Schoneveld van der Linde, T.L. (author)
The redesign of the Willem van Rijn building (Merkelbach, 1938), situated in the industrial area of Landlust in Amsterdam, into an entrepeneurial factory with individual offices, appartments, short stay appartments, business centre and a restaurant in which accessibility plays the leading role. Accessibility of the Willem van Rijn for everyone,...
master thesis 2013
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Nieuwboer, B.J. (author)
In the Colorado River the Glen Canyon dam is located. The Glen Canyon dam is constructed in the Colorado river for the production of electricity. Due to the dam, nowadays only a fifth of the pre-dam sediment volume flows into the Colorado River through the Glen Canyon dam and the two major tributaries, the Paria River and the Little Colorado...
master thesis 2012
document
Van der Hoeven, F.D. (author)
The Landtunnel Utrecht at Leidsche Rijn has become a milestone in Dutch tunnelling because it signifies a remarkable leap forwards in the conceptualisation, awareness and insight into the use of underground space technology and tunnelling for environmental purposes. At the beginning of the 21st century, all motorway tunnels in the Netherlands ...
lecture notes 2012
document
De Jong, V.I. (author)
Het ontwerpproject betreft een herbestemming van een voormalige watertoren gelegen langs de Vaartse Rijn in Utrecht. Bij de herbestemming krijgt de watertoren een publieke functie als restaurant met uitzichtpunt. In 1998 is de watertoren grondig gereconstrueerd. Hierbij is de verloren gegane bakstenen ommanteling van de kop weer teruggebouwd....
master thesis 2012
document
Kroon, L.K. (author)
In de Utrechtse wijk Hoograven (Utrecht-Zuid) staat al decennialang een ruïne van een steenfabriek, vlakbij de splitsing van de Vaartse Rijn en het Merwedekanaal, even ten noorden van de A12. De steenfabriek, met de naam "De Liesbosch", stamt uit 1916, maar sinds 1983 resten er slechts vier muren. Tijdens dit afstudeerproject is een studie...
master thesis 2012
document
Hoevenagel, J.S. (author)
Herontwikkeling van de kanaalzone langs het kanaal de Vaartsche Rijn in Utrecht. Onderdeel van de herontwikkeling is de herbestemming van de watertoren Heuveloord.
master thesis 2012
document
Brueren, T.L.J. (author)
A screening study and subsequent dynamic simulation of selected Enhanced Oil Recovery (EOR) methods for the Rijn oil field are presented. The objective of the study was to obtain insight in the EOR potential of the Rijn field. The Rijn oil field, located in block P15 in the Dutch sector of the North Sea Continental Shelf, produced 24MMSTB oil...
master thesis 2011
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Van der Biezen, T.F. (author)
Het onderwerp van deze bachelor scriptie is de uitwateringssluis bij Katwijk. Op deze plek mondt de Oude Rijn uit in de Noordzee. Op dit moment zijn er twee problemen met de huidige sluis. Bij een storm is er een kans dat er teveel overslag is, zodat de achterliggende tussenboezem overloopt. Ten tweede wordt verwacht dat in de toekomst te weinig...
bachelor thesis 2011
document
Zethof, M. (author)
The fresh water supply will be more under pressure, due to the predicted effects of climate change in the Netherlands. More frequent salt water intrusion during the summer semester is caused by the joint occurrence of low river discharges and the expected sea level rise. The control of external salinity is necessary to guarantee a sufficient...
master thesis 2011
document
Viscaal, J.H. (author)
The aim of this research is to find an answer on the question of how we should deal with situations where there has been a very large expansion -which results in a shifting gravity point- and we have to search for densification opportunities within existing urban areas. In these situations the new basis of the housing area at the edge of the...
master thesis 2010
document
Peñailillo Burgos, R. (author), Lemans, J.M. (author)
De afgelopen jaren is de problematiek van koelwaterlozingen in relatie tot hoge watertemperatuur van de grote rivieren regelmatig in de actualiteit gekomen. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith met 3°C toegenomen, waarvan 2°C door warmtelozingen en 1°C door...
report 2009
document
Anonymous, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de KRW moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden worden...
report 2009
document
Burgos, P. (author), Van den Beld, T. (author)
De watertemperatuur van rivieren wordt beïnvloed door meteorologische condities, warmtelozingen en de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith 3 graden Celsius toegenomen, waarvan 2 graden Celsius als resultaat van...
report 2009
Searched for: subject%3A%22Rijn%22
(1 - 20 of 124)

Pages