Searched for: subject%3A%22Tributyltin%22
(1 - 6 of 6)
document
Kaag, N.H.B.M. (author), Jak, R.G. (author), Jol, J. (author), Schipper, C.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van drie jaar monitoring van intersex bij alikruiken in Nederlandse kustwateren en havens in relatie tot TBTgehalten in de milieucompartimenten water, zwevend stof, sediment en baggerspecie en in biota. De alikruik is een alternatief voor bekende tributyltin(TBT)-gevoelige soorten als purperslak...
report 2004
document
Schipper, C.A. (author), Schout, P. (author)
Om onze zeehavengebieden diep genoeg te houden, wordt jaarlijks circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie verwijderd. Circa 1 tot 2 miljoen m3 baggerspecie moet vanwege de vervuiling in een depot worden gestort; de overige baggerspecie is schoon genoeg voor verspreiding in het mariene milieu. Voor verspreiding op zee is een ontheffing nodig op...
report 2003
document
Bovelander, R.W. (author), Akhiat, A. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. This report presents the results of the Dutch contribution to the programme 2001 and the sediment results of 2000 which were not yet available at the time of the last evaluation report of the Netherlands in 2000 (ref.19)....
report 2003
document
De Jong, A.S. (author)
Voor de beoordeling van zoute baggerspecie zal in 2003 de Uniforme Gehalten Toets (UGT) worden vervangen door de Chemie-Toxicteit-Toets (CTT). Nieuwe onderdelen zijn het invoeren van normen voor tributyltin (TBT) en de bio-assay’s. Op verzoek van de projectleider Specie*Bio is het RIKZ laboratorium voor de commerciële laboratoria een...
report 2002
document
Van Zeijl, W.J.M. (author), Akhiat, A. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. This report gives the results of the Dutch contribution to the programme for the year 2000. An overview of the national JAMP programme is given in figure 1. This figure is a map of the Dutch part of the continental shelf...
report 2002
document
Laane, R.W.P.M. (author), Groeneveld, G. (author)
De tributyltin (TBT) concentratie in de fractie <63?m van het oppervlakte sediment van de Nederlandse zoute watersystemen ligt vele tientallen malen boven de norm in 1996. De gevonden concentraties TBT zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met concentraties die door anderen in de negentiger jaren in de Waddenzee zijn gevonden en liggen wat...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Tributyltin%22
(1 - 6 of 6)