Searched for: subject%3A%22beleid%22
(1 - 20 of 70)

Pages

document
Oorschot, L.M. (author)
Dit jaar bent U 20 jaar hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft. U vergelijkt wereldwijd volkshuisvestingssystemen en onderzoekt woningmarktbeleid. Inmiddels zijn we beland in een wooncrisis en is het woonvraagstuk verweven met tal van andere maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie, zorgtransitie,...
report 2021
document
van Wee, G.P. (author), Kroesen, M. (author)
In de wetenschappelijke literatuur over mobiliteitsgedag spelen attitudes van mensen sinds ongeveer 25 jaar een belangrijke rol. Tot voor kort werden attitudes als min of meer stabiel verondersteld. Recente inzichten geven aan dat attitudes kunnen veranderen onder invloed van mobiliteitsgedrag en de gebouwde omgeving. In dit discussiepaper...
journal article 2021
document
van Loo, Marloes (author)
Afstudeerscriptie in het kader van de opleiding Master City Developer 2018 – 2020, Erasmus Universiteit Rotterdam / Technische Universiteit Delft. In dit onderzoek staat de effectiviteit van het sturingsproces van de gemeente centraal, met als doel om professionele investeerders in beweging te krijgen om de gemeenschappelijke woonvormen voor...
master thesis 2020
document
Zijlstra, H. (author)
Midterm report. In dit rapport beschrijven we de opzet van het project (zie ook projectplan TU Delft 2017) en geven we aan wie de direct betrokkenen zijn bij het project. Ook noemen we de bijeenkomsten of bijzondere momenten die er waren. Het rapport gaat in op de uitvoering van het project vanuit de KaDEr-Kaderstelling en via de Living Labs. De...
report 2018
document
Hermans, L.M. (author)
Er is de laatste tijd veel aandacht voor het omgaan met onzekerheid en dynamiek in beleid. Zo is er recent de roep om leren door doen, door een overheid die samen met de samenleving het experiment aan durft te gaan. Zo’n benadering van beleid als gezamenlijk experiment is veelbelovend, maar vergt ook passende methoden voor beleidsevaluaties....
journal article 2017
document
Vleugel, J (author), Bal, Frans (author)
Een autonome auto bestond al in een droombeeld van GM in de VS rond 1940. Zo’n 40 jaar verder, in 1977, reed de eerste autonome auto uit een Japans lab. Sinds decennia wordt door ingenieurs gewerkt aan systemen die de autobestuurder overbodig kunnen maken. De stap van zelf rijden naar vanzelf rijden wordt door autofabrikanten ingeleid door in...
conference paper 2016
document
kuipéri, F. (author), van Geenhuizen, M.S. (author), Annema, J.A. (author)
Elektrisch rijden is een van de oplossingen om fossiel energiegebruik terug te dringen en de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Gemeenten spelen, als verantwoordelijke voor de lokale openbare ruimte, een sleutelrol in de totstandkoming van de benodigde laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeenten die voor deze opgave staan,...
journal article 2016
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), De Bont, C. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Bal, F. (author), Vleugel, J.M. (author)
Ruim een eeuw na de uitvinding van de automotor zien we nu de derde poging om elektrische aandrijving voor (personen)auto’s aan de man of vrouw te brengen. Het gaat inmiddels om een groeiend aantal automodellen en varianten in kleine series. De impact van een beperkt aantal van deze auto’s op de maatschappij en het milieu is daarmee nog beperkt....
conference paper 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Oorschot, L.M. (author)
Het Haagse Spuiforum - ontwerp Neutelings Riedijk Architecten - is speelbal van de naderende gemeenteraadverkiezingen geworden. Een deel van oppositie wil alleen de renovatievariant bestuderen om zo de beslissing voor de verkiezingen te laten vallen. 'De Haagenaren' zijn zeker tegen geld uitgeven en dus wint de oppositie. Groen Links, ooit...
journal article 2013
document
Oorschot, L.M. (author)
In Sas van Gent werd op 11 maart 2013 feestelijk De Statie geopend. Een nieuw type dorpshuis in het centrum van Sas van Gent waarbij de gemeente alle publieke functies concentreert in waar het ooit begon, het hart van de gemeenschap. De bibliotheek, sportaccommodaties, twee scholen (openbaar en protestant), kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,...
journal article 2013
document
El Adel, S. (author)
Summary Since the implementation of the new European allocation rule on the 1st of January 2011 only the households with a lower income are covered within the primary target group of the housing associations. Each year at least 90% of all available social dwellings should be allocated to this income group. The group of tight housed large...
master thesis 2013
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Rooij, R.M. (author)
book 2012
document
Oorschot, L.M. (author)
Eind mei 2012 aanvaarde de raad het concept van het stedenbouwkundige plan Scheveningen-Haven 2025. Scheveningen-Haven, de nieuwe boulevard van de Spaanse architect De Sola-Morales en Scheveningen-Bad vormen nu één continuüm waar toeristen kunnen flaneren, fietsen, baden, zonnen en terrassen. De tegenstelling tussen belangen van de gemeente ...
journal article 2012
document
Tangelder, M. (author), Ysebaert, T. (author)
Dit onderzoek is onderdeel van het Beleid Ondersteuning 2011 Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (BO-11-015-004) van het Ministerie van EL&I. Deze studie is onderdeel van een 5-tal taken en betreft taak 2 Alternatieve waterkeringen. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de...
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Dankert, R. (author)
In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt mijden. In het proefschrift wordt...
doctoral thesis 2011
document
Dankert, R. (author)
In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt mijden. In het proefschrift wordt...
book 2011
Searched for: subject%3A%22beleid%22
(1 - 20 of 70)

Pages