Searched for: subject:"gebiedsontwikkeling"
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Oorschot, L.M. (author), Mensink, Jeroen (author)
Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als de ontwikkelaars rekening houden met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in dit nieuwe hoofdstuk van de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zij leggen uit hoe je die identiteit en context bepaalt en laten zien...
report 2020
document
Janssen, C. (author)
Hoe ziet ie er nou uit, die inclusieve stad? Vanuit de vele initiatieven en wijd uitlopende definities die ik voorbij zie komen is het lastig om een eenduidig antwoord vast te stellen. (Niet)-inclusieve gebiedsontwikkeling is een typisch voorbeeld van een wicked problem – iets wat door meerdere factoren wordt beïnvloed en daardoor lastig op te...
report 2019
document
Janssen, C. (author)
‘Hoe de inclusieve stad eruit moet zien’ strookt niet altijd met ‘hoe deze gemaakt kan worden’. Het implementeren van sociale waarden in gebiedsontwikkeling is een kwestie van balanceren tussen ideaalbeeld en haalbaarheid. Wat is nodig om uiteindelijk tot een sociaal inclusief resultaat te komen?
report 2019
document
Janssen, C. (author)
Inclusieve gebiedsontwikkeling, wat is dat? promovenda Céline Janssen schrijft er in haar blog over. “Begrip van wat ‘de inclusieve stad’ is, is essentieel voor een volledig beeld – en dat is juist waar ‘inclusief’ om gaat.”
report 2019
document
Kattemölle, Anneloes (author)
Het toenemende gebruik van de openbare Amsterdamse ruimte presenteert de gemeente van Amsterdam met de uitdaging om maatregelen treffen ter optimalisatie van duurzame benutting en ruimtelijke organisatie voor stadsplas de Nieuwe Meer. De kansen en ambities die voortvloeien uit deze uitdaging zijn opgenomen in verschillende gemeentelijke visies,...
master thesis 2018
document
Heurkens, E.W.T.M. (author)
De gemeente Amsterdam en woningcorporatie De Alliantie hebben aan het eind van de economische crisis in 2013 op alternatieve wijze afspraken gemaakt over de planvorming, ontwikkeling en rol‐en taakverdeling bij de gebiedsontwikkeling Theo Koomenbuurt op Zeeburgereiland. De Alliantie heeft dit als een interessante werkwijze ervaren die in hun...
report 2017
document
Oorschot, L.M. (author)
Wat is de impact van technologie op gebiedsontwikkeling? Dat was de vraag van het Praktijkcongres 2016 van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling . Data- en communicatietechnologie ontwikkelt zich in razende vaart. De consequenties voor steden zijn nog nauwelijks te overzien, net als men bij de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1867 nog niet...
report 2016
document
Van der Bent, B. (author)
Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende manieren waarop een gebiedsconcessie financieel haalbaar gemaakt kan worden. Dit inzicht is enerzijds gericht op de te beheersen risico’s van een gebiedsconcessie, en anderzijds gericht op het gebruik van enkele ontwikkelmethoden. Hierdoor kunnen ontwikkelaars die de stap richting meer privaat...
master thesis 2016
document
Steigenga, P.L. (author)
De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel binnenstedelijke gebieden ontwikkeld. Onder druk van de economische crisis zijn de condities van de Nederlandse gebiedsontwikkeling vloeibaar geworden. De aard van de opgave verandert steeds meer richting het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden. Daarnaast is het minder vanzelfsprekend dat...
master thesis 2015
document
Van den Ban, R. (author)
De organisatie van een stereotype gemeente staat lijnrecht tegenover een effectieve organisatie bij gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door dynamiek en wederzijdse afhankelijkheden. Een effectieve organisatie is als reactie daarop flexibel en extern gericht, in tegenstelling tot de gemeentelijke organisatie die op...
master thesis 2014
document
Veseli, B. (author)
Een businesscase laat doormiddel van een financiële berekeningen zien, of de gewenste gebiedsvisie met de daarbij behorende samenwerkingsmodel, financieel haalbaar is. Dankzij de crisis van 2008 is het voor de ontwikkelaar steeds lastiger de businesscase van een gebiedsontwikkelingsproject sluitend te krijgen. Verschillende redenen hiervoor...
master thesis 2014
document
Hol, B. (author), Daamen, T.A. (author)
De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate ‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling van één of enkele vastgoedobjecten. De...
journal article 2014
document
Stumpel, B.E. (author)
The Dutch UAD-practice finds itself in a new era full of challenges and opportunities. Urban development projects are struggling to achieve successes. New revenue models, like the Urban Development Trust (UDT), have been discussed rather extensively by many academics & practitioners. Nonetheless, remarkably little theoretical & empirical...
master thesis 2014
document
De Ruijter, J.D. (author)
In dit onderzoek staat een verkenning van de dominante mechanismen centraal die mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten kunnen bevorderen tijdens het ontwikkelproces van woningen. In de ontwikkelpraktijk is weinig bekend over de psychologie van eigenaarschap. Bovendien bevindt theorievorming over het fenomeen zich in een vroeg stadium en...
master thesis 2013
document
De Wit, L. (author)
Gebiedsontwikkeling met bewoners aan het roer.
conference paper 2013
document
Roodbol, L. (author)
Procesprincipes voor het positioneren van bestaande kantoren in binnenstedelijke gebiedstransformaties.
master thesis 2013
document
De Zeeuw, W.C.T.F. (author), Feijtel, J. (author)
Het actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling maakt deel uit van de Actieagenda Bouw. Deze Actieagenda is in 2012 door bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde Investerings- en Innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw geeft antwoord op de vraag...
report 2013
document
Franzen, A.J. (author), Luijten, A. (author)
Deze publicatie bundelt een aantal interviews over vakmanschap, betrokkenheid en vertrouwen, samen met het verslag van het seminar ‘Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen’ gehouden op 19 november 2012. De inleiding is gebaseerd op observaties en noties van de praktijkredactie, die bestaat uit oud-MCD’ers. Waar ligt volgens hen de urgentie voor...
report 2013
document
Van Dijk, K. (author)
Aanleiding Om de stijgende zorgkosten te beperken stimuleert de overheid marktwerking in de zorg. Als gevolg hiervan is het bouwcollege afgeschaft en is in 2012 een nieuw financieringsstelsel ingevoerd. Deze wijzigingen gaan gepaard met forse bezuinigingen in de zorgsector. Door de wijziging van financieringsstelsel worden de zorginstellingen...
master thesis 2013
document
Burggraaff, J. (author)
De woningmarkt verschuift richting een vragersmarkt, een markt waarin de eindgebruiker centraal staat. In deze nieuwe marktdynamieken zal hij meer in het ontwikkelproces betrokken moeten worden. Een manier om dit te bereiken is om de communicatie met de (toekomstig) eindgebruiker te stimuleren. Samen wonen is een cluster van ontwerpprincipes ter...
master thesis 2012
Searched for: subject:"gebiedsontwikkeling"
(1 - 20 of 45)

Pages