Searched for: subject%3A%22gebiedsontwikkeling%22
(1 - 20 of 51)

Pages

document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Najaar 2023 gingen 20 professionals uit de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk op studiereis naar New York. Een geliefde stad voor een onvergetelijke citytrip, maar wat levert zo’n studiereis op aan nieuwe inzichten voor gebiedsontwikkeling? Céline Janssen, Erwin Heurkens en Tom Daamen doen verslag.
report 2024
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
Verheul, W.J. (author), Kersenhout, R.D.S. (author), Janssen, Tobias (author), Veldhuizen, Sanne (author)
Gebiedsontwikkeling die uitgaat van een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, maar er zijn nog weinig handvatten voorhanden voor gebiedsontwikkelaars, in denken en doen. Daarom formuleren adviseur en onderzoeker Wouter Jan Verheul en collega’s zeven principes voor het werken aan...
report 2023
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author)
book 2022
document
Lammers, I. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Met de eerste editie van de GO Barometer bracht de SKG dit voorjaar in kaart wat de stand van zaken is in het vakgebied van gebiedsontwikkeling. In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste inzichten uit de barometer en de discussie daarover tijdens het SKG Jaarcongres eind maart.
report 2022
document
van Bueren, Ellen (author), Buizer, Marleen (author), Van den Berghe, K.B.J. (author), Heijkers, Bram (author), Meijs, Lucas (author), Verhagen, Teun (author), Dittrich, Koen (author), Sprecher, Benjamin (author)
report 2022
document
Oorschot, L.M. (author), Mensink, Jeroen (author)
Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als de ontwikkelaars rekening houden met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in dit nieuwe hoofdstuk van de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling. Zij leggen uit hoe je die identiteit en context bepaalt en laten zien...
report 2020
document
Janssen, C. (author)
Hoe ziet ie er nou uit, die inclusieve stad? Vanuit de vele initiatieven en wijd uitlopende definities die ik voorbij zie komen is het lastig om een eenduidig antwoord vast te stellen. (Niet)-inclusieve gebiedsontwikkeling is een typisch voorbeeld van een wicked problem – iets wat door meerdere factoren wordt beïnvloed en daardoor lastig op te...
report 2019
document
Janssen, C. (author)
‘Hoe de inclusieve stad eruit moet zien’ strookt niet altijd met ‘hoe deze gemaakt kan worden’. Het implementeren van sociale waarden in gebiedsontwikkeling is een kwestie van balanceren tussen ideaalbeeld en haalbaarheid. Wat is nodig om uiteindelijk tot een sociaal inclusief resultaat te komen?
report 2019
document
Janssen, C. (author)
Inclusieve gebiedsontwikkeling, wat is dat? promovenda Céline Janssen schrijft er in haar blog over. “Begrip van wat ‘de inclusieve stad’ is, is essentieel voor een volledig beeld – en dat is juist waar ‘inclusief’ om gaat.”
report 2019
document
Kattemölle, Anneloes (author)
Het toenemende gebruik van de openbare Amsterdamse ruimte presenteert de gemeente van Amsterdam met de uitdaging om maatregelen treffen ter optimalisatie van duurzame benutting en ruimtelijke organisatie voor stadsplas de Nieuwe Meer. De kansen en ambities die voortvloeien uit deze uitdaging zijn opgenomen in verschillende gemeentelijke visies,...
master thesis 2018
document
Heurkens, E.W.T.M. (author)
De gemeente Amsterdam en woningcorporatie De Alliantie hebben aan het eind van de economische crisis in 2013 op alternatieve wijze afspraken gemaakt over de planvorming, ontwikkeling en rol‐en taakverdeling bij de gebiedsontwikkeling Theo Koomenbuurt op Zeeburgereiland. De Alliantie heeft dit als een interessante werkwijze ervaren die in hun...
report 2017
document
Oorschot, L.M. (author)
Wat is de impact van technologie op gebiedsontwikkeling? Dat was de vraag van het Praktijkcongres 2016 van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling . Data- en communicatietechnologie ontwikkelt zich in razende vaart. De consequenties voor steden zijn nog nauwelijks te overzien, net als men bij de uitvinding van de verbrandingsmotor in 1867 nog niet...
report 2016
document
Van der Bent, B. (author)
Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende manieren waarop een gebiedsconcessie financieel haalbaar gemaakt kan worden. Dit inzicht is enerzijds gericht op de te beheersen risico’s van een gebiedsconcessie, en anderzijds gericht op het gebruik van enkele ontwikkelmethoden. Hierdoor kunnen ontwikkelaars die de stap richting meer privaat...
master thesis 2016
document
Steigenga, P.L. (author)
De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel binnenstedelijke gebieden ontwikkeld. Onder druk van de economische crisis zijn de condities van de Nederlandse gebiedsontwikkeling vloeibaar geworden. De aard van de opgave verandert steeds meer richting het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden. Daarnaast is het minder vanzelfsprekend dat...
master thesis 2015
document
Van den Ban, R. (author)
De organisatie van een stereotype gemeente staat lijnrecht tegenover een effectieve organisatie bij gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door dynamiek en wederzijdse afhankelijkheden. Een effectieve organisatie is als reactie daarop flexibel en extern gericht, in tegenstelling tot de gemeentelijke organisatie die op...
master thesis 2014
document
Veseli, B. (author)
Een businesscase laat doormiddel van een financiële berekeningen zien, of de gewenste gebiedsvisie met de daarbij behorende samenwerkingsmodel, financieel haalbaar is. Dankzij de crisis van 2008 is het voor de ontwikkelaar steeds lastiger de businesscase van een gebiedsontwikkelingsproject sluitend te krijgen. Verschillende redenen hiervoor...
master thesis 2014
document
Hol, B. (author), Daamen, T.A. (author)
De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate ‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling van één of enkele vastgoedobjecten. De...
journal article 2014
document
Stumpel, B.E. (author)
The Dutch UAD-practice finds itself in a new era full of challenges and opportunities. Urban development projects are struggling to achieve successes. New revenue models, like the Urban Development Trust (UDT), have been discussed rather extensively by many academics & practitioners. Nonetheless, remarkably little theoretical & empirical...
master thesis 2014
document
De Ruijter, J.D. (author)
In dit onderzoek staat een verkenning van de dominante mechanismen centraal die mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten kunnen bevorderen tijdens het ontwikkelproces van woningen. In de ontwikkelpraktijk is weinig bekend over de psychologie van eigenaarschap. Bovendien bevindt theorievorming over het fenomeen zich in een vroeg stadium en...
master thesis 2013
Searched for: subject%3A%22gebiedsontwikkeling%22
(1 - 20 of 51)

Pages