Searched for: subject%3A%22golfvoorspelling%22
(1 - 13 of 13)
document
Jong, M.P.C. de (author), Beckers, J.V.L (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Groenweg, J. (author)
report 2002
document
Groenendijk, H.W. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1998
document
Van Endt, M.J. (author)
Baggeraars en offshore aannemers hebben groot belang bij goede voorspellingen van zowel windzee als deining. Deze voorspellingen kunnen gebaseerd zijn op observaties of op numerieke golfmodellen. Data assimilatie is een manier om de observaties zodanig te gebruiken, dat de model golfparameters zo dicht mogelijk de gemeten golfparameters...
master thesis 1995
document
Valk, C.F. de (author), Petit, H.A.H. (author)
report 1995
document
Vledder, G.P. van (author)
report 1994
document
Wensink, G.J. (author), Valk, C. de (author)
report 1987
document
Poulisse, H.N.J. (author)
report 1985
document
Poulisse, H.N.J. (author)
report 1985
document
Dillingh, D. (author), Cappendijk, A.M. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke de overwegingen zijn geweest die geleid hebben tot de aanbevolen ontwerpwindsnelheden voor het bovenrivierengebied ten behoeve van de leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. In de eerste plaats is dat de gehanteerde veiligheidsfïlosofie zoals die was geformuleerd door de betreffende werkgroep van de...
report 1985
document
Deelen, C. (author)
report 1984
document
Holthuijsen, L.H. (author)
Dit rapport, dat een overzicht geeft van golfvoorspellingsmethoden, is samengesteld op verzoek van werkgroep 1 "Golfproblemen bij dijken" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Het doel dat de werkgroep hiermee voor ogen stond was het verkrijgen van een basis op grond waarvan aanbevelingen kunnen worden geformuleerd over toe te...
report 1980
document
Holthuijsen, L.H. (author)
report 1980
Searched for: subject%3A%22golfvoorspelling%22
(1 - 13 of 13)