Searched for: subject%3A%22jachthaven%22
(1 - 12 of 12)
document
De Jong, H.C. (author)
De jachtclub van Scheveningen heeft een plaats in de haven van Schevenigen gekregen. Veel mensen vertoeven hier tijdens hun vrije tijd en in hun vakanties omdat het een aantrekkingspunt is voor recreatie. Deze verschillende functies en belangen van de haven leveren op zichzelf al veel werkgelegenheid op. Het havengebied van Scheveningen is dan...
bachelor thesis 2015
document
Kerssens, P.A. (author)
The distance between marinas along the Dutch coast is large. By building marinas on strategic locations along the coast, sailing times can be reduced significantly. However, building marinas bordering the North Sea is expensive due to the lack of sheltering from waves. Hook of Holland is such a strategic location, located at a distance of 30...
master thesis 2013
document
Dijkgraaf, K.D. (author)
Een architectonisch project in het tweede havengebied van Scheveningen, waarbij de publieke ruimte, het collectieve domein en private programma en de verbinding daartussen centraal staat. Het project haakt in op huidige initiatieven op de locatie en speelt in op het publieke domein van Scheveningen. Het tweede havengebied wordt versterkt door...
master thesis 2012
document
Van der Biezen, T.F. (author)
Het onderwerp van deze bachelor scriptie is de uitwateringssluis bij Katwijk. Op deze plek mondt de Oude Rijn uit in de Noordzee. Op dit moment zijn er twee problemen met de huidige sluis. Bij een storm is er een kans dat er teveel overslag is, zodat de achterliggende tussenboezem overloopt. Ten tweede wordt verwacht dat in de toekomst te weinig...
bachelor thesis 2011
document
Smits, M.C.J. (author)
Preliminary feasibility study on the development of a marina at Noordwijk The Dutch coast is a popular destination for tourists. The coast offers all kinds of water sports and activities on the beach. The nice boulevards and the peacefulness of nature attract many tourists as well. At certain points, however, the coast does not satisfy the...
master thesis 2008
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Van Doorne, M. (author)
Omdat de gemeente enkele veranderingen signaleerde in het stroomgebied van de Piebe, de kleine grotendeels droogvallende geul die rond het tijdstip van Hoogwater gevolgd moet worden om de jachthaven te bereiken, is onderzoek gedaan naar de morfologische processen in het stroomgebied van de Piebe. Dit onderzoek had tot doel na te gaan in hoeverre...
master thesis 1988
document
Boer, C. (author), Schroten, F. (author)
Wat betreft de jachthaven van Breskens hoeven we ons over het voorzieningen-niveau geen zorgen te maken. Het gaat in dit rapport niet om een ontwerp van een geheel nieuwe haven, maar om een reeds bestaande, goed funktionerende haven, die plannen tot uitbreiding heeft. De aanleiding en motivatie van deze plannen worden beschreven in hoofdstuk 1,...
master thesis 1988
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Velsink, H. (author), Groenveld, R. (author)
Vervoersobjecten en vervoersmiddelen, nautical aspects of port planning, conventionele stukgoedafhandeling, beginselen van de havenplanning, visserijhavens, marinas, binnenhavens.
lecture notes 1985
document
Holthuijsen, R.J. (author)
In de uitwerking van deze opdracht wordt een haven ontworpen waarbij alleen de technische aspecten worden bekeken. De planologische aspecten zoals behoeftebepaling en belangenafweging worden achterwege gelaten in verband met de afstudeerspecialisatie. Er is aangenomen dat de haven plaats moet bieden aan 2000 tot 2500 jachten en dat de haven...
master thesis 1983
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
Searched for: subject%3A%22jachthaven%22
(1 - 12 of 12)