Searched for: subject%3A%22kunstwerken%22
(1 - 6 of 6)
document
Anonymus, A. (author)
De Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) is een Kader binnen de Werkwijzer Aanleg van RWS. Het is een verzameling van generieke eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw te bouwen kunstwerk moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande kunstwerken, wanneer deze onderdelen worden vervangen, of voor...
report 2011
document
Veendorp, M. (author), Niemijer, J. (author)
Deze leidraad geeft aanbevelingen voor een zodanig ontwerp en beheer van een waterkerend kunstwerk of bijzondere waterkerende constructie, dat de verschillende waarden en functies, die het kunstwerk of de constructie kan bezitten, optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk of de constructie te voldoen aan functionele en...
report 2003
document
Arends, G.J. (author)
book 1994
document
Bouwmeester, J. (author)
lecture notes 1984
document
Glerum, A. (author)
Overzicht kunstwerken, het ontwerpen van kunstwerken, voorbeelden van veel voorkomende berekeningen, bouwputten, vul- en ledigsystemen van sluizen, doorlaatsluizen, tunnels.
lecture notes 1981
document
Nanninga, N. (author)
Jaartal geschat.
lecture notes 1965
Searched for: subject%3A%22kunstwerken%22
(1 - 6 of 6)