Searched for: subject%3A%22oevererosie%22
(1 - 17 of 17)
document
Mastbergen, D.R. (author)
Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands, dat vier jaar heeft gelopen en thans is afgerond met budgetten in het kader van BSIK en eigen “matching” speurwerk van Deltares. In het verleden is in het kader van het onderzoek Storten van Zand...
report 2009
document
Hoffmans, G. (author)
Het buitendijkse gebied keert geen water en hoeft daarom volgens de Wet niet te worden getoetst, echter het beïnvloedt wel de sterkte van de primaire waterkering. Door de schurende werking van water als gevolg van golven en stroming (inclusief turbulentie) erodeert het buitendijkse gebied in de tijd en neemt de sterkte van de primaire...
report 2009
document
Verheij, H.J. (author), Knaap, F.C.M. van der (author), Sessink, J.T.M (author)
report 2007
document
Augustinus, P.G.E.F. (author)
In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op de oevererosie van de Suriname rivier en de Commewijne in hun benedenlopen, met name in het getijde-bereik. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en aanbevelingen. In het licht van de voorgenomen...
report 2004
document
Goudriaan, J. (author), Neven, M. (author)
Studie naar het veranderenv an het beleid bij ingrijpen bij oevererosie, met name langs de Maas. Rapport bevat ook achterliggende studies, en case studies. Het rapport beoogt de criteria aan te leveren om al dan niet in te grijpen bij spontaan optredende oevererosie, dus niet voor trajecten waar de oeververdediging actief wordt verwijderd!...
report 2004
document
Hoeksema, H.J. (author), Liek, G.A. (author)
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden onder andere de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de oeverontwikkelingen in de periode 1980-1990. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan in...
report 2002
document
Stolker, C (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Verheij, H.J. (author)
report 2000
document
Verheij, H.J. (author), Huyskens, R.B.H. (author)
report 1993
document
Barneveld, H.J. (author), Mosselman, E. (author)
report 1993
document
Knaap, F.C.M. van der (author), Regeling, H.J. (author), Wilkens, D.H. (author)
report 1992
document
Wal, M. van der (author)
report 1989
document
Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Rijn, L.C. van. (author)
report 1980
Searched for: subject%3A%22oevererosie%22
(1 - 17 of 17)