Searched for: subject:"ontwerp"
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Vanhelsuwé, Maël (author)
‘Een kamer in de wijk’ is een project over het vergroten van de ontwikkelkansen van jongeren en het verminderen van de overlast door jongeren in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Aan de hand van literatuurstudies en veldwerk zoals observaties, interviews, en workshops zijn deze onderwerpen verkend en onderzocht. In het onderzoek komt naar voren...
master thesis 2018
document
van Wessem, J. (author)
In dit verslag wordt een alternatieve uitvoering gezocht voor de intensieve reparatiewerkzaamheden van ingegoten spoorstaaf constructies op stalen spoorbruggen. Gedurende het onderzoek is informatie ingewonnen door gesprekken met verschillende bedrijven. Allereerst is gesproken met ProRail over de problematiek en de probleemstelling. Vervolgens...
bachelor thesis 2016
document
Tjokrokoesoemo, K.J.L. (author)
Het IJsselmeer bestaat uit ongeveer 200 kilometer aan kust met een zeer uitgesproken kwaliteit: openheid. De vele ruimte en de ligging aan het water zijn een aantrekkelijke locatie voor allerlei soorten projecten. Deze hebben door de eeuwen heen overal in het gebied een plekje proberen te vinden. Het resultaat is een opeenstapeling van allerlei...
master thesis 2016
document
Hoogendijk - de Vries, M. (author)
Dit afstudeerproject was een ontwerponderzoek dat keek naar hoe de stadsentree kan worden her gepositioneerd en geïntegreerd in het stedelijk weefsel. Dit project had als onderzoeksdoel om het onderwerp stadsentrees te verkennen. Het ontwerpdoel was om een huidige stadsentree te versterken in ruimtelijke en functionele zin. De onderzoeksvraag...
master thesis 2015
document
Simons, J.G. (author)
Het gebruik van BIM als middel bij innovatieve bouwprocessen moet het mogelijk maken om een stap dichterbij het oplossen van de problematiek rondom de woningvoorraad, de huidige regelgeving, de stijging van de totale kosten, het grote aandeel vermijdbare kosten en de financiële noodzaak om te streven naar meer efficiëntie in onderhoud en...
master thesis 2014
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen...
report 2013
document
Goede, M. (author), Wilmink, I. (author), Van der Horst, R. (author), Taale, H. (author)
Er komen steeds meer verkeersmanagementmaatregelen op en langs de weg, en in het voertuig, en deze maatregelen worden steeds dynamischer. De weggebruiker krijgt daarmee nogal wat informatie te verstouwen. Deze bijdrage behandelt hoe bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen, rekening gehouden kan worden met de cognitiefpsychologische...
conference paper 2012
document
Verkaart, M. (author)
conference paper 2012
document
Van der Weijden, C.J. (author)
Een duaal onderzoek naar een ontwerp van een nieuw faculteitsgebouw voor Bouwkunde en naar het verbeteren van de akoestiek in een ruimte met de toepassing van beton geïntegreerd in één project.
master thesis 2011
document
Hurx, M. (author)
In de Late Middeleeuwen werd de basis gelegd van onze huidige architectenpraktijk en bouweconomie. Dit onderzoek laat zien hoe commercialisering in de vijftiende eeuw heeft geleid tot het ontstaan van ‘typisch’ moderne kenmerken van de bouwwereld, zoals de scheiding tussen ontwerp en uitvoering, openbare aanbesteding, prefab en de combinatie van...
doctoral thesis 2010
document
Van den Broek, V.M. (author)
Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt...
master thesis 2009
document
Gerritsen, H. (author), Hummel, S. (author), Verlaan, M. (author)
report 2007
document
Dudok van Heel, D. (author)
Om een beter inzicht te krijgen naar de toepassingen van hogesterktebeton (HSB) bij de uitvoering van kademuren is er een haalbaarheidsstudie gestart. Deze bekijkt de mogelijkheden van het voegloos uitvoeren van de betonnen bovenbouw van kademuren in HSB. Als eerste is er gekeken naar de opbouw van kademuren. De verschillende onderdelen waaruit...
master thesis 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve wegconstructie-methoden...
report 2006
document
Klis, H. van der (author)
report 2005
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
GeoDelft bedacht een milieuvriendelijk wegbouwconcept: de Kyotoweg. De ‘Kyotoweg’ is een milieuvriendelijke weg die bestaat uit gemodificeerd baggerslib op houten palen. Deze weg heeft tal van milieuvoordelen boven traditionele wegen op zand. GeoDelft werkt samen met onder andere Van Biezen (Willem van Delft), Kantakun (Arnout Beeker) en HUESKER...
report 2005
document
Serafy, G.Y. El (author), Hummel, S. (author)
report 2005
Searched for: subject:"ontwerp"
(1 - 20 of 68)

Pages