Searched for: subject%3A%22overheidsbeleid%22
(1 - 17 of 17)
document
Sierzchula, W.S. (author), Bakker, S. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
De elektrische auto vermindert in potentie de uitstoot van broeikasgassen. Echter, maatschappelijke en economische baten zijn niet opgenomen in de verkoopprijs. Overheidsbeleid kan corrigeren voor dit marktfalen. Dit paper onderzoekt de invloed van prijsbeleid (financiële stimulansen voor de consument) op de adoptie van elektrische auto’s,...
journal article 2015
document
Kops, L.H. (author)
master thesis 2014
document
Van Aalst, I. (author), Lambregts, B.W. (author), Kloosterman, R.C. (author)
book 1998
document
De Boer, B.I. (author)
Dit rapport maakt deel uit van het onderzoek 'Interactieve beleidsvorming' in opdracht van de Wetenschapswinkel van de Technische Universiteit Delft.
report 1998
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van de Ven, B.L.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1994
document
Metselaar, G. (author)
book 1992
document
Metselaar, G. (author)
book 1992
document
Metselaar, G. (author)
book 1992
document
Priemus, H. (author), Metselaar, G. (author)
book 1992
document
Van Miltenburg, A.J.M. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author), Van Miltenburg, A.J.M. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author)
book 1988
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
Het verloop van de planning en uitvoeririg van diverse sectorale projecten is in Nederland dikwijls moeizaam. Dit verloop wordt veelal gekenmerkt äoor kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers....
book 1987
document
Bertholet, P. (author), Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1984
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
Searched for: subject%3A%22overheidsbeleid%22
(1 - 17 of 17)