Searched for: subject%3A%22ruwheid%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en bleek bij de landelijke toets op veiligheid een “onvoldoende” te scoren op het toetsspoor “Hoogte”. Een oplossing wordt...
report 2013
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en is onvoldoende hoog. Een van de mogelijkheden om de golfoploop te beperken wordt gezocht in de toepassing van een...
report 2012
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2005
document
Van der Meer, J. (author)
Overzicht met foto's van verschillende typen dijkbekledingen met daarbij de ruwheidsfactoren die gebruikt kunnen worden bij het berekenen van golfoploop en golfoverslag
report 2002
document
report 2002
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2001
document
Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2000
document
Boot, G. (author)
report 1998
document
Pedroli, G.B.M. (author), Duel, H. (author), Vonk, M. (author)
report 1998
document
Laguzzi, M.M. (author)
report 1996
document
Verheij, H.J. (author)
report 1996
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Boogaard, H.F.P. van den (author), Uittenbogaard, R.E. (author), Gerritsen, H. (author)
report 1991
document
Grijsen, J.G. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Adriaanse, M. (author)
In deze notitie worden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de hydraulische ruwheid van de Merweden volgend uit callibratie van het model ZWENDL en gegevens over de bodemsamenstelling van deze riviertakken. Deze notitie dient in samenhang te worden gezien met de veel uitvoeriger beschouwing over de hydraulische ruwheid van de Bergsche...
report 1986
document
Adriaanse, M. (author)
Aan de hand van hydrologisch en morfologisch veldonderzoek op de Bergsche Maas tijdens de hoge Maasafvoer van februari 1984 zijn de mogelijkheden van één-dimensionale hoogwaterberekeningen onderzocht alsmede de veronderstellingen ten aanzien van de hydraulische ruwheid in modellen voor hoge-afvoersituaties. De mogelijkheden van een één...
report 1986
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 1984
Searched for: subject%3A%22ruwheid%22
(1 - 20 of 25)

Pages