Searched for: subject%3A%22sedimenttransport%22
(1 - 20 of 77)

Pages

document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Yossef, M.F.M. (author), Stolker, C. (author), Giri, S. (author), Hauschild, A. (author), Vuren, S. van (author)
report 2008
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Bolle, A. (author)
report 2006
document
Jagers, H.R.A. (author), Mosselman, E. (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2005
document
Koomans, R. (author)
De morfologische verandering van de kustlijnen van de kop van Zuidwest Texel worden voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen van het Nieuwe Schulpengat, de getijdengeul Molengaten de ondiepte, Noorderhaaks. De sedimentologie in de geul van het Molengat is complex. Om de kustlijn te beschermen tegen deze erosie wordt regelmatig...
report 2004
document
Heer, A.F.M. de (author)
report 2003
document
Mosselman, E. (author)
report 2003
document
Boon, J.G (author), Dardengo, L. (author), Kernkamp, H.W.J. (author)
report 2002
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Rijn, L.C. van (author), Walstra, D.J.R. (author), Helvert, M.A.G. van (author)
report 2002
document
Wang, Z.B. (author)
report 2001
document
Schoeman, P.K. (author)
report 2000
document
Jeuken, C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Visser, P.J. (author)
Een verkenning van omvang, oorzaken, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke maatregelen.
report 2000
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 1999
document
Mosselman, E. (author), Akkerman, G.J. (author)
report 1998
document
Mosselman, E. (author)
report 1998
document
Louters, T. (author), Kabout, J.A.H. (author)
De doelstelling van het project is om het fenomeen zandverlies op dieper water te kwantificeren. De processen die een rol spelen bij zandverlies op dieper water zijn tot nog toe onvoldoende onderkend. Het is daarom belangrijk om hierover hypotheses te vormen en te toetsen aan het waargenomen grootschalig gedrag van de kust. In deze studie wordt...
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
Searched for: subject%3A%22sedimenttransport%22
(1 - 20 of 77)

Pages