Searched for: subject%3A%22soil%255C+pollution%22
(1 - 8 of 8)
document
Snellen, M. (author), Eleftherakis, S. (author), Amiri-Simkooei, A. (author), Koomans, R.L. (author), Simons, D.G. (author)
This contribution presents sediment classification results derived from different sources of data collected at the Dordtse Kil river, the Netherlands. The first source is a multi-beam echo-sounder (MBES). The second source is measurements taken with a gamma-ray scintillation detector, i.e., the Multi-Element Detection System for Underwater...
journal article 2013
document
Vink, C. (author), Leunk, I. (author), Cirkel, D.G. (author)
Voorliggende pilot studie 'Borgharen' van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontwikkelde methodenl te toetsen aan de praktijk. De locatiekeuze van de studie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning...
report 2007
document
Wijdeveld, A.J. (author), Kessel, T. van (author), Kesteren, W.G.M. van (author)
report 2000
document
Vries, M.B. de (author), Weck, A.W. van der (author), Adriaanse, J. (author)
report 2000
document
Menke, M.A. (author)
report 1992
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1990
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1986
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1985
Searched for: subject%3A%22soil%255C+pollution%22
(1 - 8 of 8)