Searched for: subject%3A%22stormvloed%22
(1 - 20 of 106)

Pages

document
Hofland, B. (author)
Foto's van de schade in 1953 bij Halsteren, de noodmaatregelen en het herstel daarna. Beschrijving en tekeningen van de situatie uit het Verslag van de Stormvloed.
report 2016
document
Kroos, J. (author)
Een storm met windrichtingen van west tot noordwest boven de Noordzee veroorzaakte in de periode 5 t/m 7 december zeer hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. Vanwege het bijzondere karakter is aan deze stormvloed de naam “Sint-Nicolaasvloed 2013” gegeven. Bij de gelijknamige stormvloed die op 6 december 1196 optrad, werden grote delen van...
report 2014
document
Kolen, B. (author), Slomp, R. (author), Van Balen, W. (author), Terpstra, T. (author), Bottema, M. (author), Nieuwenhuis, S. (author)
Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Op meerdere locaties bezweken de waterkeringen, met kustoverstromingen tot gevolg. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm....
report 2010
document
Bijlsma, L. (author)
Een (west-noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de...
report 2008
document
Bijlsma, L. (author)
Een (noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de stormvloed...
report 2008
document
Bijlsma, L. (author)
Een noordwesterstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een middelbare stormvloed. Tijdens de passage...
report 2007
document
Den Heijer, F. (author), Noort, J. (author), Peters, H. (author), De Grave, P. (author), Oost, A. (author), Verlaan, M. (author)
De stormvloed van 1 november 2006, de Allerheiligenvloed genaamd, heeft na analyse van de waterstandsverwachting, de golfmetingen bij Schiermonnikoog Noord (SON), de veekranden en de duinafslag, geleid tot aanbevelingen voor het informatie- en kennisontwikkelingsproces. Het betreft aanbevelingen voor het instrumentarium van de SVSD, voor het...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een combinatie van westerstorm boven de Noordzee en springtij veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een westerstorm op het midden van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Omdat de stormvloed met name in het...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware (zuid)westerstorm op het zuidelijke deel van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware noordwesterstorm over de gehele Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder en Harlingen. Voor de sector Delfzijl heeft de SVSD een advies voor dijkbewaking gegeven. Bij Delfzijl werd tijdens de...
report 2006
document
Ten Brinke, W. (author), Bannink, B. (author)
De waterkeringen die Nederland beschermen tegen overstroming vanuit de zee of de rivieren zijn nog nooit zo sterk geweest: de kans op overstroming van delen van het land is sinds de watersnoodramp van 1953 sterk verminderd. Toch is Nederland in de afgelopen jaren aanmerkelijk kwetsbaarder geworden voor het gevaar van overstroming: het...
report 2004
document
Van der Hee, I. (author)
Een combinatie van springtij en een noordwesterstorm over de gehele Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. Tijdens het passeren van de stormvloed zijn de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is geopend geweest van zondagmorgen 8 februari 4h00 t/m...
report 2004
document
anonymous, A. (author)
In het kader van het project ZEEWERINGEN is gevraagd om met het tijdsafhankelijke duinslagmodel DUROSTA berekeningen uit te voeren. De locatie betreft een gedeelte van de Zeeuwsch-Vlaamse kust ter hoogte van Nummer Een, ca. 4km ten westen van Hoofdplaat. Het doel van de berekeningen is inzicht te krijgen in de vorming van een ontgrondingkuil...
report 2003
document
Van Malde, J. (author)
Overzicht van alle historische stormvloeden met hun waterstanden.
report 2003
document
Van der Hee, I. (author)
Een kortdurende, zeer zware (zuid-)westerstorm over de Noordzee veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Tijdens het passeren van de lage stormvloed zijn de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel gesloten. Het scheepvaartverkeer door de Maeslant- en Hartelkeringen is gestremd...
report 2002
document
Dronkers, J. (author)
Een kortdurende, (zeer) zware noordwesterstorm in de noordelijke Noordzee veroorzaakte met name in het noordelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Tijdens het passeren van de lage stormvloed zijn geen stormvloedkeringen gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is geopend geweest van 29 januari 13h30 tot 30 januari...
report 2000
document
Tromp, D. (author)
Een kortdurende, zware (zuid)westerstorm veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Tijdens het passeren van de lage stormvloed was de stormvloedkering in de Hollandse IJssel gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is geopend geweest van 3 december 15h00 tot 4 december 6h30.
report 1999
document
Tromp, D. (author)
Een korte maar heftige noordwesterstorm veroorzaakte in het westelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. Tijdens het passeren van de lage stormvloed werd de stormvloedkering in de Hollandse IJssel eenmaal gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is op 6 november geopend geweest van 7h30 tot 21 h00.
report 1999
document
Tromp, D. (author)
Een zeer diepe en actieve stormdepressie veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat met uitzondering van het zuidwestelijke kustgebied vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de lage stormvloed werd de stormvloedkering in de Hollandse IJssel tweemaal gesloten. Het...
report 1999
Searched for: subject%3A%22stormvloed%22
(1 - 20 of 106)

Pages