Searched for: subject%3A%22transformatie%22
(1 - 20 of 74)

Pages

document
Bozkurt, Mesut (author)
master thesis 2018
document
van der Poel, Jelmer (author)
This graduation project deals with the Katoenveem, a former cotton warehouse in the Keilehaven in Rotterdam. When harbour activities left the city harbours in Rotterdam, the Katoenveem became vacant. This project focusses on redesigning the Katoenveem, while keeping its authentic characteristics. A research phase precedes the design phase, in...
master thesis 2017
document
Daamen, T.A. (author)
Onder de rook van Rotterdam wordt op innovatieve wijze gewerkt aan de toekomst van de Schiedamse havens. Geen ontwikkelaars of architecten, maar in het gebied aanwezige offshorebedrijven hebben hiertoe het initiatief genomen. Geen transformatie tot stedelijk gebied, maar ondernemerschap en behoud en verduurzaming van het maritieme karakter...
journal article 2017
document
Grooters, F.J. (author)
master thesis 2017
document
Çatalgöl, M. (author)
The subject of this research is housing permitted refugees (PRs), refugees who have been granted a permit in the Netherlands and therefore may stay in the Netherlands for the next five years. The alteration degree of the regular social housing stock is not high enough to accommodate these large numbers of permitted refugees. In addition, there...
master thesis 2016
document
De Kat, N.H.A. (author)
De maatschappelijke problemen van langdurige leegstand van kantoren en studentenwoningnood vragen om oplossingen. Transformatie tot studentenhuisvesting lijkt potentie te hebben, waarin een ontwikkelaar een belangrijke rol kan spelen. Deze potentie wordt echter beïnvloed door een groot aantal aspecten. Vele recentelijke veranderingen in deze...
master thesis 2016
document
Fitskie, A.H. (author)
Een onderzoek naar een woonvorm waarin de bewoners een multigenerationeel sociaal netwerk vormen en elkaar informele zorg en ondersteuning verlenen als alternatief op intramurale zorg
master thesis 2016
document
Overdiep, S.P. (author)
master thesis 2016
document
Kloek, Y.J.M. (author)
The topic of the research is the added value of the architect in adaptation-projects of State listed monuments. An adaptation-project is a construction project in which the function of the building changes. The research focussed on State listed monuments. These buildings are of national importance and therefore law protects them. This results in...
master thesis 2015
document
Mulder, K. (author)
In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in welke mate tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen financieel haalbaar is. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, casestudie-onderzoek en expert interviews. De kennis die middels deze onderzoeksmethoden is verkregen, is gebruikt voor het opzetten...
master thesis 2015
document
Barentsen, D.J. (author)
This thesis reports on a study of the market value of cultural heritage on the housing market. A so called mixed method design is used to investigate this market value from both a qualitative as well as a quantitative perspective. With the use of a hedonic pricing model the market values of national listed monuments have found to be 12,4% higher...
master thesis 2015
document
Meeuwsen, E.H.A. (author)
Herontwerp voor de P.C. Immanuelschool. Een wederopbouw basisschool in Amsterdam Nieuw-West waar door omstandigheden twee basisscholen één kavel moeten gaan delen. Als alternatief voor sloop en nieuwbouw richten het onderzoek en ontwerp zich op het renoveren en uitbreiden van het bestaande gebouw. Hierbij wordt voortgebouwd op de aanwezige...
master thesis 2015
document
Zijlstra, S. (author)
Hoe de G4 de kantorenleegstand bestrijdt en wat gemeenten daarvan kunnen leren.
master thesis 2015
document
Stulen, S. (author)
This design contains the transformation of Van der Kunbuurt in Amsterdam. This postwar neighborhood is in need of new spatial configurations and sustainable dwelling typologies suited for the 21st century living. The neighborhood is isolated between areas with different functions. The accessibility on the outside of the enclave are mainly...
master thesis 2014
document
Gramsbergen, E. (author)
Stedelijke instellingen spelen niet alleen in de organisatie van het publieke leven van de stad een rol, maar zetten ook een niet te miskennen stempel op de vorm van de stad en de transformatie daarvan in de loop van de tijd. Zij zijn opdrachtgevers van omvangrijke bouwwerken, die zelf weer belangrijke bouwstenen zijn van de structuur van de...
doctoral thesis 2014
document
Dieleman, D.M. (author)
Mijn ontwerpvoorstel laat zich samenvatten door de volgende hoofdingrepen; de stedenbouwkundige (oost-west) waarbij een nieuwe relatie wordt aangegaan tussen de locatie en de stad. Een centraal ontsluitingsplein van waar uit door nieuwe perforaties in de bouwschil in noord-zuid richting de (historische) gebouw ontsluitings-as wordt gereactiveerd...
master thesis 2014
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Ketting, J.R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het fenomeen bedrijfsverzamelgebouwen en probeert de noodzaak tot- en het nut van deze gebouwen systematisch te benaderen. Het competitieve voordeel is hierin een aspect waarmee een projectontwikkelaar zich onderscheidt van de competitie. De zoektocht is naar het vinden van een daadwerkelijk onvervulde...
master thesis 2014
document
Gehem, E.E. (author)
This R-MIT gradudation project shows a possible transformation of the vacant Raamweg 47 building into a hybrid building. The mixed program consists mostly out of an expat hotel, combined with a restaurant and a health centre. The research question of this project is: "To which extent can the historical layers of the Raamweg 47 in The Hague be of...
master thesis 2014
document
Thoen, I. (author)
master thesis 2014
Searched for: subject%3A%22transformatie%22
(1 - 20 of 74)

Pages