Searched for: subject%3A%22waterbouwkunde%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Aarninkhof, S.G.J. (author)
Intreerede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar<br/>Kustwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.
public lecture 2017
document
Jonkman, S.N. (author)
Rede bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar in de Integrale Waterbouwkunde.
public lecture 2013
document
Bezuyen, K.G. (author), Stive, M.J.F. (author), Vaes, G.J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Zitman, T.J. (author)
In het college CT2320- lnleiding Waterbouwkunde- wordt een breed overzicht gegeven van de verschillende aspecten van het vak Waterbouwkunde. Dit houdt in dat informatie wordt gegeven over ontwerp en uitvoering van allertei soorten waterbouwkundige werken. Door de breedte van het onderwerp zal de diepgang in dit inleidende college beperkt moeten...
lecture notes 2011
document
Bezuyen, K.G. (author), Stive, M.J.F. (author), Vaes, G.J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Zitman, T.J. (author)
In het college CT2320- lnleiding Waterbouwkunde- wordt een breed overzicht gegeven van de verschillende aspecten van het vak Waterbouwkunde. Dit houdt in dat informatie wordt gegeven over ontwerp en uitvoering van allertei soorten waterbouwkundige werken. Door de breedte van het onderwerp zal de diepgang in dit inleidende college beperkt moeten...
lecture notes 2007
document
Bosboom, J. (author), Fuchs, M. (author)
Interviews met een viertal emiritus hoogleraren in de waterbouwkunde over driekwart eeuw waterbouwkunde. Met een naschrift van Marcel Stive en Han Vrijling
book 2006
document
Calle, E.O.F. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
document
D’Angremond, K. (author), Huisman, P. (author), de Jong, T. (author), Schiereck, G.J. (author), Thissen, W. (author)
Een bundel artikelen met inspiratie voor Rijkswaterstaat voor de ontwikkeling in de volgende 200 jaar. Watertovenaar of tovenaarsleerling? (K. d'Angremond, P. Huisman en G.I. Schiereek) De oudste deltawerken: dammen en duikers uit het begin van de jaartelling (T. de Ridder) Een erfenis uit de Bataafse periode (W.M. de Jong) Wat eerst: wonen,...
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Tentamenopgaven 1992 - 1993 -1994.
lecture notes 1994
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
document
Stefess, H. (author), Eijgenraam, A.A. (author)
In deze bundel zijn rekenregels op het gebied van de grondmechanica opgenomen. Met de rekenregels kunnen, binnen de aangegeven grenzen, berekeningen worden uitgevoerd door gebruikers die bekend zijn met waterbouwkundige ontwerpmethoden en constructies. Aangezien de rekenregels slechts de kern van een onderwerp weergeven, en niet alle...
report 1991
document
De Swart, P. (author)
Overzicht van rekenregels voor de waterbouw: golven, sedimenttransport, interactie tussen golven en constructies, golfkrachten, bodemverdediging. Regels zijn verwerkt in computerprograma www.cresss.nl.
report 1990
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Glerum, A. (author)
lecture notes 1982
document
Agema, J.F. (author), Glerum, A. (author), Bijker, E.W. (author)
1. inleiding 2. kanalen 3. rivieren 4. schutsluizen en dergelijke 5. overige kunstwerken 6. oceanen en zeeën 7. totaaloverzicht
lecture notes 1980
document
Vermoedelijke auteur J. Bouwmeester. Jaartal geschat.
lecture notes 1980
document
Tupang, C.W.L. (author)
lecture notes 1978
document
Tupang, C.W.L. (author)
Scheepvaartvervoer in ontwikkelingslanden.
lecture notes 1978
Searched for: subject%3A%22waterbouwkunde%22
(1 - 20 of 34)

Pages