Searched for: subject%3A%22waterdruk%22
(1 - 4 of 4)
document
Schols, I. (author)
Onderzoek en dataverzameling en -analyse m.b.t. vervormingsmetingen bij afgezonken tunnels. Onderzoek naar het gedrag en de capaciteit van de segmentvoegen/dilatatievoegen van de Kiltunnel.
master thesis 2012
document
Bosters, R. (author)
Met de infiltratieproeven van Kruiningen, Baarland en Willem-Annapolder is aangetoond dat wateroverdrukken bij maatgevende omstandigheden mogelijk zullen leiden tot opdrijven van een ingegoten bekleding, maar niet noodzakelijk tot bezwijken van deze bekleding. Indien de toplaag niet opgedreven is, wordt bezwijken door de maatgevende golfklappen...
report 2004
document
Kuiper, C. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggend rapport betrekking op het deelonderzoek Scheve golfaanval, Deelplan 3.2’. Dit deelplan is een vervolg op Deelplan 3.1, bureaustudie naar scheve golfaanval. Op veel plaatsen langs de Nederlandse kust...
report 2003
document
Kranenburg, C. (author)
Bij het transport van vloeistof van een reservoir naar een ander kan de configuratie van het transportsysteem bestaan uit reservoir-pomp-bufferschacht of windketel-leiding-reservoir. Indien de pomp uitvalt, treedt een terugslagklep tussen bufferschacht of windketel en pomp in werking, die voorkomt dat de vloeistof terugstroomt naar het...
report 1970
Searched for: subject%3A%22waterdruk%22
(1 - 4 of 4)