Searched for: subject%3A%22zoutindringing%22
(1 - 7 of 7)
document
Van Banning, G. (author), Adema, J. (author), Lipari, G. (author)
Deze studie richt zich expliciet op de toename van de zoutindringing op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, als gevolg van de aanleg van een nieuwe Noordersluis. In de studie zijn vergelijkende simulaties uitgevoerd voor verschillende varianten van de nieuwe sluis (afmetingen), voor verschillende belastingscenario’s (nat, droog en...
report 2011
document
Bol, R. (author)
In het voorjaar van 1994 is de Praktijkproef Visintrek uitgevoerd. De praktijkproef betreft een aantal experimenten met aangepast beheer van de Haringvlietsluizen. De aanpassing betreft het in beperkte mate openzetten van enkele schuiven bij vloed, zodat zout water het zoete Haringvliet kon binnendringen. Het doel van de proefneming was...
report 1996
document
Zandbergen, E.J. (author)
In dit afstudeerproject zijn de veranderingen in de inhomogene waterbeweging in het Noordelijk Deltabekken (NDB) bij een gewijzigd beheersregime van de Haringvlietsluizen beschreven. Bij het huidig beheersregime zijn de Haringvlietsluizen gesloten bij Bovenrijnafvoeren (= Qbr) kleiner dan 1700 m3/s. Al het rivierwater stroomt via de Nieuwe...
master thesis 1987
document
Sprong, T. (author)
Mathematisch model voor het berekenen van zoutindringing in een estuarium of zeetgat. Numerieke modellering van de zouttong en de dichtheidsstroming. Effect van menging op de dichtheidsstroom.
master thesis 1971
document
Anonymus, A. (author)
Ter bestrijding van het zoutbezwaar van de bestaande en toekomstige schutsluizen te IJmuiden wordt overwogen het binnengedrongen zoute water achter de sluizen in een bufferput - (een verdiept deel van de bodem) - te verzamelen en het vervolgens vanuit de bufferput terug te voeren, naar zee door middel van het te IJmuiden geprojecteerde gemaal....
report 1968
document
van Veen, J. (author)
Eerste beschrijving van een luchtbellenscherm om zoutindringing (met name bij schutsluizen) tegen te gaan. Deze methode is verzonnen door Van Veen, en later verder uitgewerkt en toegepast o.a. bij de sluizen in IJmuiden.
report 1941
document
van Veen, J. (author)
Analyse van de effecten van zoutindringing op de benedenrivieren t.g.v. bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Overzicht van de beschikbare meetgegevens. Toename van zoutgehalte in de bovenafvoer van de Rijn. Ligging van de zoutgrens in het benedenrivierengebied. Mogelijkheden om de menging tegen te gaan. Mogelijkheden om de verzilting van het...
report 1941
Searched for: subject%3A%22zoutindringing%22
(1 - 7 of 7)