Hoe presteren schoolgebouwen op levensduurkosten?

More Info
expand_more

Abstract

Dit onderzoek is opgezet om kennis bij te dragen aan achterliggende oorzaken van de suboptimalisatie op de levensduurkosten van voortgezet onderwijs scholen. De twee hoofdvragen van dit onderzoek zij als volgt geformuleerd; Waardoor worden kostenoverschrijdingen op de levensduurkosten veroorzaakt bij recent gebouwde voortgezet onderwijs scholen? En op welke wijze kan een optimale situatie voor de levensduurkosten gecreëerd worden? Om tot een antwoord op deze vraag te komen zijn voor dit onderzoek negen voortgezet onderwijs scholen in Nederland geanalyseerd die tussen 2005 en 2008 nieuw zijn opgeleverd. De scholen zijn geanalyseerd op de gebouweigenschappen, huisvestingskosten en deels op de organisatie. In dit onderzoek is de duurzaamheid van de negen cases gemeten met het meetinstrument GPR-Gebouw. Dit instrument is opgebouwd uit vijf hoofdthema’s; Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikerskwaliteit en Toekomstwaarde. Voor de bouwsector in Nederland kan worden geconcludeerd dat over het algemeen wordt aangenomen dat duurzaam duurder is, echter wijzen onderzoeken dit niet eenduidig uit. (Van Doorn, De Jong en Koppels, 2012). Dit onderzoek vindt geen aanwijzing dat duurzaamheid een hogere investering nodig heeft. Het onderzoek laat wel een positief effect van duurzaamheid zien op de levensduurkosten van voortgezet onderwijs scholen.