Klant Eisen Specificatie

Zeetoegang IJmond

More Info
expand_more

Abstract

Binnen Rijkswaterstaat is het opstellen van de Klant Eisen Specificatie onderdeel van het vaststellen van de klantvraag. Dit is de tweede stap uit het Stappenplan Systems Engineering voor RWS projecten. In de Klant Eisen Specificatie staan kaderstellende onderdelen, zoals de probleem- en doelstelling en beschrijving van het System of Interest, ter contextuele ondersteuning van het vaststellen van de klantvraag. De Klant Eisen Specificatie bestaat uit een stakeholdertabel en de eisen van de verschillende stakeholders; ook wel klanteisen genoemd.