Routekaart Innovatieakkoord Bouw

Eindverslag van het Actieteam Innovatie

More Info
expand_more

Abstract

Bevindingen en aanbevelingen van het Actieteam Innovatie als onderdeel van de Actieagenda Bouw. Deze investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw in Nederland geeft antwoord op de vraag wat bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt. Het Actieteam Innovatie heeft zich gebogen over de vraag hoe het innovatieve vermogen van de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw versterkt kan worden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn geweest het traceren van belemmeringen, het aangeven van drijfveren voor innovatie, het verhogen van de kwaliteit en het verminderen van proces- en faalkosten.

Files