Ontwerpen van schutsluizen

More Info
expand_more

Abstract

Het ontwerp van sluizen bestaat uit een groot aantal aspecten. Om deze reden is er voor gekozen om dit boek zo op te zetten dat de verschillende aspecten van het sluisontwerp in afzonderlijke hoofdstukken behandeld wordt. The samenhang tussen de verschillende aspecten is behandeld in een aantal algemene hoofdstukken, en op veel plaatsen wordt daarom verwezen naar andere onderdelen van het boek. Natuurlijk zijn er ook referenties naar overige publicaties, deze staan in de aparte referentielijst. De hoofdstukken 1 t/m 9 (deel 1) behandelen alle noodzakelijke informatie voor de eerste fase van het ontwerp. Ingegaan wordt op het programma van eisen, het ontwerpproces, de hoofdafmetingen van de sluis en sluistoegang, de vul- en ledigingssystemen en de keuze van de deuren, sluishoofden en sluiskolk. De hoofdstukken 10 t/m 23 (deel 2) behandelen meer technische aspecten die nodig zijn voor het definitieve ontwerp. Ingegaan wordt op de stalen onderdelen, de werktuigbouwkunde, de betonconstructies en de fundering. Daarnaast wordt beheer en onderhoud besproken, het gebruik van de sluizen, de damwanden, de geleidewerken, de bodembescherming en de hydraulische belastingen. Speciale onderwerpen als onderhoud, reconstructie, zoet/zout scheidingssystemen en toekomstige ontwikkelingen worden ook besproken. Een aantal voorbeelden zijn toegevoegd.