Waterhuishouding van Nederland

Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota

More Info
expand_more

Abstract

Verslag inzake de waterbehoefte bezuiden het Noordzeekanaal en de strijd tegen de verzouting van de benedenrivieren. Er wordt daarbij een tweetal oplossingen aan de hand gedaan, de een met, de ander zonder stuw. Er wordt gemeend dat die zonder stuw de beste oplossing is. Een definitieve vorm kon nog niet aan de verschillende hoofdstukken worden gegeven, daar eerst enige principieele beslissingen zullen moeten worden genomen. Deze beslissingen betreffen voornamelijk het ontlenen van zoet water voor Zuid-Holland aan de Lek bij Klaphek inplaats van de Nieuwe Maas en den Hollandsche IJssel beneden Gouda en hieromtrent ware door een bevoegde instantie (Algemeene Dienst?) een grondige studie te maken. Exacte berekeningen zijn voorts nog nodig om enige minder belangrijke beslissingen te nemen en het gehele plan grondig te toetsen.