Casestudy Appelscha: Een onderzoek naar de implementatie van automatisch vervoer in het buitengebied

More Info
expand_more

Abstract

Dit rapport is een uitwerking van de casestudy Appelscha welke is uitgevoerd in het kader van werkpakket 7 van het STAD project. Het STAD project bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen. Werkpakket 7 focust binnen het project op de huidige pilots en wat daarvan geleerd kan worden. Een van de pilots welke onder de loep is genomen, is het project met automatisch vervoer welke heeft plaatsgevonden in Appelscha. Het dorp Appelscha maakt deel uit van de gemeente Ooststellingwerf (Friesland) en wordt geconfronteerd met een voorspelde daling van het aantal inwoners en een reeds krimpend openbaar vervoersnetwerk. Om de toegankelijkheid van de regio te behouden, startte de gemeente Ooststellingwerf een pilot met elektrische geautomatiseerde voertuigen. Het is van toenemend belang om te leren van de ervaringen van reeds uitgevoerde projecten. De ervaringen van Appelscha worden in deze casestudy vastgelegd en gedeeld. In deze rapportage kunt u lezen hoe het opzetten en het uitvoeren van de pilot is verlopen.