Bijdrage tot de kennis der synthese van koolwaterstoffen volgens Fischer-Tropsch