Operationalisering van het instrumentarium ARIADNE-DELWAQ voor de Limburgse en Brabantse kanalen: Verslag modelonderzoek