Bouw van, en metingen aan een continu werkende tegenstroom adsorptiekolom met gefluïdiseerde bedden