Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Driedimensionaal besturingsmodel