Stabiliteit van RONA®ton steenzetting bij golfaanval