Toepassing van de kansberekening op den regenval met het oog op polderbemaling