Stabiliteit van stortsteen na uitstroomkonstrukties