Geldigheidsgebieden van enige sedimenttransport formules