Over optische dissociatie van eenige twee-atomige moleculen