Meetresultaten Transport-debietmeting Schaar van Roggenplaat (vloedmeting), 14 april 1988