De noodzaak van een integrale benadering bij materiaal- e