Lezingen die op vrijdag 23 october 1992 zijn gehouden in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van W. Beukelman