Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan