Dichte bekleding op filter, wateraccumulatie onder bekleding bij een storm.