Het begrijpen van het binnenmilieu: Meer dan de som der delen