Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Meijer, R.J. (author)
Is het mogelijk alle uitspraken betreffende de natuurlijke getallen met behulp van een axiomatisch systeem te bewijzen dan wel te weerleggen? Het antwoord op deze vraag is, helaas, nee. De eerste onvolledigheidsstelling van G zegt namelijk dat axiomatisch systeem dat de basiseigenschappen van de natuurlijke getallen beschrijft ofwel onvolledig,...
bachelor thesis 2008