Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Steijn, F.P.A. (author)
book 1994
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
document
Van den Hanenberg, A.G.M. (author)
Er blijken zich diverse belangrijke ontwikkelingen voor te doen op economisch en technologisch gebied die van invloed zijn op de mobiliteit en op interactiepatronen. Voor de verplaatsing van zowel goederen als personen hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen. Er treedt een steeds grotere verwevenheid op tussen de verschillende...
book 1990
document
Jansen, G.R.M. (author), Ruijgrok, C.J. (author), Bovy, P.H.L. (author), Noortman, H.J. (author)
book 1988
document
Soekkha, H.M. (author)
De toekomst van het personenvervoer te land in de context van maatschappelijke ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. Een bundel gewijd aan het afscheid van Prof.ir. J. Volmuller als voorzitter van het Centrum voor Vervoers- en Verkeerswezen. Symposium gehouden op 20 november 1981, Auditorium Aula, TH Delft.
book 1983
Searched for:
(1 - 6 of 6)