Searched for:
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author)
report 2007
document
Verheij, H.J. (author), Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Walhout, T. (author)
Voor dijken met een voorland van zand kunnen berekeningen worden gedaan naar het ontstaan van ontgrondingskuilen met het model DUROSTA. Naarmate het erosie- en sedimentatiegedrag van het bodemmateriaal van het voorland afwijkt van dat van zand, wordt de betrouwbaarheid van de berekeningen minder. Uit de berekeningen die in het kader van dit...
report 1997
document
Wal, M. van der (author)
report 1991
document
Hernandez, J.A. (author)
In deze notitie is het ontwerp van de nieuwe teenconstructie van de duinvoetverdediging bij Ter Heyde behandeld. Deze teenconstructie is nodig gebleken na analyse van de uitgevoerde ontgrondingsberekeningen, die een kuildiepte nabij de teen voorspellen tot uiterst N.A.P. -3 m. Als principe oplossing is door de Directie Zuid-Holland gekozen voor...
report 1989
document
Kolkman, P.A. (author), Uwland, J. (author), Kleef, E. van (author)
report 1987
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1985
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1984
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1982
document
Kenter, C.J. (author)
report 1982
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1982
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Jong, R.J. de (author)
report 1981
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1981
Searched for:
(1 - 20 of 32)

Pages