Searched for:
(1 - 8 of 8)
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
When large government-owned monuments are renovated it is customary in the Netherlands to appoint a restoration architect alongside the principal architect. Consequently, for the Rijksmuseum a separate selection was held among five architectural restoration firms. For this complex assignment, it proved difficult to formulate the brief and the...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
Bij de verbouwing van grote monumenten in overheidsbezit is het in Nederland gebruikelijk om naast de hoofdarchitect een restauratiearchitect aan te stellen. Daarom werd er voor het Rijksmuseum een aparte selectie onder vijf restauratie- architectenbureaus gehouden. Bij deze complexe opgave bleek de formulering van de opdracht en de...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
The renovation of the Rijksmuseum was about more than adapting an outmoded museum to the demands of the time. On 19 September 2000, State Secretary for Culture Rick van der Ploeg wrote to the Chairman of the House of Parliament and the director of the Rijksmuseum that the government had decided on a total makeover of the museum. This meant that...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
Op 13 april 2013 werd het Rijksmuseum Amsterdam heropend, na een verbouwing die zich over meer dan een decennium uitstrekte. Het gebouw dateert oorspron- kelijk uit 1885 en is ontworpen door architect P.J.H. Cuypers (1827–1921). In meer dan een eeuw tijd onderging het tal van grote en kleine verbouwingen, ingegeven door ruimtegebrek, groeiende...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
On 13 April 2013, the Rijksmuseum Amsterdam reopened after a renovation process that had lasted more than a decade. The building, which originally dates from 1885, was designed by architect P.J.H. Cuypers (1827-1921). In the space of over a century, the building underwent numerous major and minor renovations, prompted by lack of space, growing...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
book chapter 2011
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
book chapter 2011
Searched for:
(1 - 8 of 8)