Searched for:
(1 - 20 of 26,620)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Welk breder perspectief is van belang voorbij de ‘smalle’ businesscase van gebiedstransformatie? Hoe verdeel je de kosten en baten, als de kostendragers niet altijd de batendragers zijn en andersom? Hoe zorg je voor een ‘waardensynergie’ tussen spelers, zodat zij tot een gezamenlijke financieringsstrategie komen? In dit artikel kijken TU Delft...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze...
report 2020
document
Hein, C.M. (author)
What if we had the chance to reboot and redesign our society? Who would have considered it possible that the current pandemic crisis offers exactly that opportunity? Within a matter of weeks, we have experienced a change in lifestyle that seemed impossible as a response to climate change a few months ago. The COVID-19 pandemic is hitting people...
report 2020
document
Geise, Jonas (author), Jonkman, Arend (author)
Fietsen is in transitie van een voornamelijk lokale naar een ook regionale modaliteit. De grote populariteit van de elektrische fiets vormt de drijfveer om snelfietsroutes en campagnes te ontwikkelen, maar wie is verantwoordelijk voor de regionale fietser?
report 2020
document
Hoekstra, J.S.C.M. (author), Gentili, M. (author)
This report is part of deliverable 4.1 of the H2020 UPLIFT project. It outlines the theoretical and methodological principles of the process of reflexive policy-making that will take place in four UPLIFT implementation sites. In the first part of this report (chapters 2 and 3), these principles are outlined in more detail. After that, a brief...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
De financiën van de Nederlandse verstedelijkingsopgave zijn in ons vakgebied een veelbesproken thema. Of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, energie of klimaat; iedere opgave vraagt om een enorme hoeveelheid geld en inspanning. De coronacrisis doet momenteel ook nog eens een ongekend beroep op de overheidsfinanciën, terwijl de ruimtelijke...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Daamen, T.A. (author)
erschillende spelers zijn betrokken bij de financiering van gebiedstransformaties. In dit artikel bespreken TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens en Tom Daamen de kenmerken, (on)mogelijkheden en veranderingen in de financieringsrollen van deze partijen. Welke rol spelen zij in het financieren van gebiedstransformaties? Met welke condities of...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Het is natuurlijk maar een visie, een stip op de horizon voor de komende 10 tot 20 jaar die wordt voorgelegd aan de burgers van Den Haag. Toen men werkte aan deze visie, was er nog niets bekend over het coronavirus met gevolgen voor economie en maatschappij. Misschien is het goed om eerst de schade van de coronapandemie op te nemen en de...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author)
Welke financiële zaken spelen een rol bij gebiedstransformaties? Welke vormen van financiering zijn er? En welke mogelijkheden heb je om dit soort transformatieprojecten financieel haalbaar te maken? Daarover vertelt TU Delft-onderzoeker Erwin Heurkens.
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Woonwijken zijn in transformatie. Verstedelijkingsproces wereldwijd en in Nederland, voortdurende woningnood, divers en inclusief maken van wijken, bestaande kwaliteiten waarderen, verdichting van bebouwing, klimaat adaptief maken van stedelijke ruimten en gebouwen, biodiversiteit, klimaat neutraal maken van gebouwen in 2050, de...
report 2020
document
Cornago Bonal, I. (author)
The article discusses the central role that housing is playing during the COVID-19 pandemic, specifically in the context of Spain.<br/>First, it argues that, during the lockdown, housing has changed from being regarded a right to almost a duty. It questions the implications of such renewed consideration in terms of housing conditions, policy,...
report 2020
document
Hein, C.M. (author), Van de Laar, Paul (author), Jansen, Maurice (author), Luning, Sabine (author), Brandellero, Amanda (author), Azman, Lucija (author), Hinman, Sarah (author), Mulder, I.J. (author), Harteveld, M.G.A.D. (author)
Port cities are a particular type of territory and are often long-standing examples of resilience, bringing opportunities, wealth, and innovation to their nations and their citizens. They have developed at the crossroads of international trade and commerce and the intersection of sea and land. Flows of people through trade and migration have...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
report 2020
document
Chen, Y. (author)
In recent years, creating an urban legacy has gradually become the focus of event-led development or regeneration in cities. World Expo 2010 Shanghai, held under the theme “Better city, Better life” was organised to emphasise the concept of “city of harmony” and to promote the sustainable development of the city. The event itself is considered...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
De pandemie leidt tot veel leed bij mensen en een astronomisch<br/>begrotingstekort. Economen en eurocommissaris Timmermans zien de<br/>enorme staatsleningen als een voorschot op de welvaart in de toekomst en<br/>dringen erop aan om het Klimaatakkoord te realiseren met nieuwe<br/>investeringen om de door de pandemie vastgelopen economie weer op...
report 2020
document
Van den Berghe, K.B.J. (author)
In 2016 bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) het rapport ‘Mainports voorbij’ uit (RLI, 2016). In het rapport wordt gesteld dat de twee belangrijkste ‘mainports ’, de haven van Rotterdam en Schiphol Amsterdam, in tegenstelling tot wat ze zelf en vele anderen beweerden, niet de ‘motoren’ zijn van de Nederlandse economie....
report 2020
document
Peck, David (author)
This report presents the findings from a review of more than one hundred Research &amp; Innovation (R&amp;I) projects under EU Framework programmes FP6 and FP7, dealing with a range of circularity considerations related to product design, manufacturing, use and after-use. Nine independent experts analysed these projects, brought in their own...
report 2020
document
Oorschot, L.M. (author)
Als we over dertig jaar terug kijken op de huidige wijken zal men verbaasd zijn hoe die er uit zagen. Komende jaren zullen deze wijken ingrijpend veranderen. Vanuit klimaatperspectief gaan we nieuwe eisen stellen aan mobiliteit, het opwekken van energie, biodiversiteit en ruimte voor groen en water. De opkomende circulaire economie met nieuwe...
report 2020
document
Albeda, Hein (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), Van Beusekom, Evelien (author)
report 2020
Searched for:
(1 - 20 of 26,620)

Pages